FANDOM


Likuma pieprasījums "Ziedot naudu"

Šo likumu var pieprasīt jebkurš kongresa dalībnieks. Naudu, kas tiek ziedota, tiek ņemta no valsts kases.

Uzmanību

Esiet uzmanīgi, kad balsojat par šāda tipa likumu. Daudzi kongresa dalībnieki var to nozagt no valsts kases. Ja nauda ir noziedota nepareizajam cilvēkam, to vairs nevar atgriezt.

Wiki6


Iespējamie iemesli, lai ziedotu naudu:

  • Lai samainītu printēto valūtu
  • Lai atbalstītu vietējo Militāro vienību/Kompāniju/citas vietējas darbības
  • Lai nozagtu naudu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.