FANDOM


Reģionam uzbrukt var valsts prezidents izmantojot valsts kases 10 zeltu + 10% no aktīvajiem iedzīvotājiem (zeltā)

Wiki2
Uzbrukšanas noteikumi

Lai uzbruktu reģionam ir jāizpilda sekojoši noteikumi:

-Jābūt aktīvam karam starp valstīm (piemēram, Latviju un Krieviju).

-Nedrīkst būt aktīvai kaujai tajā reģionā.

-Uzbrucējam jābūt kara priekšrokai.

-Uzbrucējam jābūt pietiekami daudz zelta, lai uzbruktu reģionam.

-Uzbrucējiem jābūt robežai starp uzbrucēju un uzbrūcamo.

Wiki3
Var uzbrukt tikai ienaidnieka vienam reģionam tajā pašā laikā t.i. nevar atvērt divas kaujas uzreiz vienam ienaidniekam.

Piezīme; Valsts var saņemt uzbrukus uzreiz no vairākiem ienaidniekiem, tā pat arī valsts var uzbrukt vairākiem ienaidniekiem vienlaikus.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.