FANDOM


Likumu pieprasījums "Rosināt sveicinājuma vēstuli"

Šo likumu var pieprasīt tikai kongress. Šis likums nosaka, ko konkrētās valsts Orga nosūta spēlētājiem, kad tie tikko reģistrējas tajā konkrētajā valstī. Tas notiek automātiski. 

Balsot par šo likumu var gan kongress, gan prezidents.

Blablabla
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.