FANDOM


Likuma pieprasījums "Rosināt referendumu"

To var pieprasīt tikai valsts prezidents un tas paredz jautājumu uzdošanu valsts pilsoņiem, kuri var pieņemt šo jautājumu vai arī noraidīt šo jautājumu. 

Par referenduma pieprasīšanu var balsot kongress un prezidents, bet par referunduma jautājumu var balsot ikviens konkrētās valsts pilsonis.

Wiki27
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.