FANDOM


Valsts pilsonim ir vairāk tiesību nekā tam, kas tur atrodas (ceļojot). Pilsonis var balsot valsts vēlēšanās (kongresa, prezidenta), var kļūt par partijas biedru esošajā valstī, kurā tam ir pilsonība un var rakstīt ziņojumus valsts čatā.

Pilsonības maiņa

  • Lai mainītu pilsonību ir jāiesniedz pilsonības pieteikums, ko var izdarīt "Valsts" > "Pilsonība"
  • Kad spēlētājs ir pieprasījis jauno pilsonību, to varēs redzēt visi.
  • Lai pilsonība tiktu nomainīta, kādam no kongresa ir jāpieņem tā.
  • Spēlētāja pilsonība netiks nomainīta, ja kongres nav aktīvs tajā valstī.

Pilsonības noteikumi un formula

  • Spēlētājs nevar būt partijas biedrs vai kandidēt vēlēšanās, ja tam ir uzrakstīta jauna pilsonības forma.
  • Spēlētājs var iesniegt tikai vienu pilsonības formu.
  • Katrs kongresa biedrs var pieņemt tikai tādu daudzumu pilsonību nomaiņu atkarībā no formulas - n/10 , kurā n ir visu balsu skaits vēlēšanās. Piemēram, Kongresa biedrs ar 40 balsojumiem var pieņemt 4 pilsonības pieprasījumus (40/10 =4)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.