FANDOM


Likuma pieprasījums "Mainīt subsīdijas"

Šo likumu pieņem, lai varētu atmaksāt kaujas ar vietējo valūtu. Tātad, nodrošina jums priekšroku, jo daudzi spēlētaji bieži vien atbalsto to pusi, kas maksā viņiem par katru nodarīto bojājumu. Pēc bildes jau var saprast, kas konkrēti ir jāievada prezidentam, lai šis likums varētu tikt nobalsots.

Wiki21
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.