FANDOM


[ENG]

government gazette (official gazetteofficial journalofficial newspaper or official diary) is a periodical publication that records the business and proceedings of a government and has been authorised to publish public or legal notices. It is usually established by statute or official action and publication of notices within it, whether by the government or a private party, is usually considered sufficient to comply with legal requirements for public notice.

[TR]

Hükümet bültenleri (resmi gazete, ekonomik gazete, askeri gazete veya resmi günlük), bir devletin iş ve işlemlerini kaydeden ve kamuya açık veya yasal bildirim yayımlama yetkisine sahip süreli yayınlardır. Genellikle tüzük ya da resmi eylemle kurulur. Ayrıca hükümet ya da özel bir parti tarafından yapılan bildirimlerin kamuya açıklanması amacınıda gütmektedir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.