FANDOM


עיתון הוא כתב עת המתפרסם ע"י שחקנים, בו הם יכולים להציג את דעותיהם, נתונים סטטיסטיים ודיווחים שונים. כל שחקן יכול לפתוח עיתון החל מרמה 2, בעלות של 2 זהב ולפרסם כתבות באופן חופשי.

פתיחת עיתון

על מנת לפתוח עיתון עלינו להגיע לפחות לרמה 2 וכן להחזיק ב-2 זהב. לאחר מכן יש להכנס לקטגוריית "המקומות שלי" ולעבור ל"עיתון".

במידה ואין לנו עיתון, תוצג בפנינו האפשרות לפתוח אותו, כאשר יש למלא את השם של העיתון וכן להעלות תמונה שתייצג אותו.

עריכה ופרסום

כאשר פתחנו את העיתון, כל שיש לעשות על מנת ליצור ולפרסם כתבות הוא להגיע שוב ללשונית "עיתון" דרך "המקומות שלי", לכתוב את התוכן הרצוי ואז ללחוץ על "פרסם" בתחתית החלון.

במידה ואנו רוצים לראות את התצוגה המקדימה לפני הפרסום, ניתן לעשות זאת ע"י לחיצה על תצוגה מקדימה שבתחתית החלון גם כן.

כמו כן, כדי להוסיף סקר יש ללחוץ על תצוגה מקדימה ואז על הוספת סקר למעלה.

השפעה

לכל עיתון יש מנויים, כלומר שחקנים שעוקבים אחר העיתון בקביעות ותומכים בו. על כל 100 מנויים, יקבל מנהל העיתון מדליה ו-5 זהב.

בנוסף לכך, ההשפעה של עיתונים יכולה להיות מכריעה גם על הקהילה, וזאת משום שדעות ונתונים ששחקנים שונים מציגים ומפרסמים עלולים להשפיע על מהלכים תוך מדיניים ואף בינלאומיים וכן להשפיע על המורל בקרב הקהילה של כל מדינה.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.