FANDOM


مدال ها

شهروندان می توانند برای موفقیت های ویژه مدال بدست بیاورند.

شهروندان 5 طلا برای بدست آوردن هر مدال می گیرند، همه ی مدال ها را می توان بیشتر از یک بار بدست آورد.

مدال های همه ی شهروندان در پروفایل آنها قابل رویت است.

مدال مجلس

[۱]

برای برنده شدن در انتخابات مجلس بدست می آید.

مدال رئیس جمهوری

[۲]

برای برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری بدست می آید.

مدال کارگر سخت کوش

[۳]

برای کار کردن در 30 روز پشت سر هم بدست می آید.

مدال جامعه ساز

[۴]

برای دعوت کردن 10 شهروند و کمک کردن به آنها برای رسیدن به سطح 7 بدست می آید.

مدال سرباز نمونه

[۵]

برای تمرین کردن به تعداد 30 دفعه پیاپی بدست می آید.

مدال قهرمان نبرد

[۶]

برای زدن بیشترین خسارت در یک راند از یک نبرد به دست می آید که هم برای بالاترین خسارت در دفاع و هم برای بالاترین خسارت در حمله است.

مدال غول رسانه

[۷]

برای هر 100 نفری که اشتراک روزنامه ی شما بشوند بدست می آید.

مدال آزمونگر

[۸]

برای گزارش یک باگ و کار کردن بر روی ویکی بدست می آید.

مدال مسابقه

[۹]

برای برنده شدن در یک مسابقه و حداقل زدن 30 ضربه در آن مسابقه بدست می آید.