FANDOM


لایحه استیضاح ویرایش

لایحه استیضاح فقط توسط نمایندگان مجلس صادر میشود .

استیضاح تنها روش جهت برکناری رئیس جمهوری که توانایی اداره کشور را ندارد است.

بعد از یک استیضاح موفق (با موافقت بالای 65 درصد آرای مجلس) رئیس جمهور جدید جایگزین می‌شود. رئیس جمهور بعدی نفر دوم انتخابات ریاست جمهوری است. اگر نامزد دیگر در آن زمان وجود نداشته باشد، تا زمان انتخاب رئیس جمهور بعدی، کشور نمی‌تواند هیچگونه اقدامی که توسط رئیس جمهور انجام می‌شود را اجرا کند.


Imp