FANDOM


سلامتی ویرایش

 1. سلامتی مهمترین بخش در سایت ای‌سیم است.

این قسمت شما را در جنگیدن محدود می‌کند و به راه‌های مختلف می‌توان آن را افزایش داد.

2014-07-11 15-34 C) e-sim


روش بازیابی سلامتی ویرایش

 1. شما به طور عادی هر روز 50 واحد سلامتی به صورت رایگان دریافت می‌کنید >>تغییر روز
 2. شما می‌توانید به کمک غذا خوردن بین 10 تا 50 واحد سلامتی را افزایش دهید که فقط در هر روز، 10 بار می‌توانید از غذا استفاده کنید.با داشتن خانه این مقدار تا حداکثر 15 بار افزایش میابد.
 3. شما می‌توانید در هر روز بین 10 تا 50 واحد سلامتی دریافت کنید به کمک هدیه‌ها که در هر روز می‌توانید 10 بار استفاده کنید.با داشتن ملک این مقدار تا حداکثر 15 واحد افزایش میابد.


2014-07-11 15-43 C) e-sim


کارهایی که باعث کاهش سلامتی می‌شود ویرایش

 1. ‫هربار جنگیدن از شما ۱۰ واحد سلامتی کم می‌کند، بیمارستان می‌تواند این مقدار را به ۷/۵ کاهش دهد.
 2. ‫مسافرت می‌تواند حداکثر 40 واحد از سلامتی شما کم کند، ۴۰ واحد سلامتی اگر از بلیط کیفیت ۱ استفاده کنید از شما کم می‌شود، ۳۰ واحد برای بلیط کیفیت ۲، ۲۰ واحد به ازای بلیط کیفیت ۳، ۱۰ واحد برای بلیط کیفیت ۴ و بلیط کیفیت 5 از سلامتی کم نمیکند.

نکته ویرایش

 1. همیشه تمام سلامتی خود را قبل از اتمام روز مصرف کنید یعنی ساعت 00:00
 2. سلامتی خود را برای جنگ‌های مهم حفظ کنید
 3. در جنگ‌های مهم از غذا و هدیه نیز استفاده کنید
 4. خرید خانه می‌تواند مقدار بیشتری سلامتی در هر روز به شما بدهد
 5. قبل از استفاده از هدیه از غذا استفاده کنید. غذا از هدیه ارزانتر است (هنگامی که محدودیت غذا تمام شد سراغ هدیه بروید)
 6. غذا یا هدیه کیفیت 1 به شما 10 واحد سلامتی می‌دهد یعنی اگر 10 واحد غذا و هدیه مصرف کنید می‌توانید بالغ بر 200 سلامتی به دست بیاورید