FANDOM


روزنامه ویرایش

هر شهروند که بالای سطح 4 باشد میتواند روزنامه بسازد. نوشتن مقاله برای این است که اطلاع رسانی کنید و یا اینکه در رابطه با کار بحث کنید.

ساخت روزنامه ویرایش

  • هزینه ساخت روزنامه 2 گلد میباشد.
  • برای ساخت روزنامه باید حداقل در سطح 4 باشید.
  • شما نیاز به انتخاب یک نام و عکس برای روزنامه هستید (اختیاری).

نوشتن مقالات ویرایش

  • شما در هر ساعت میتوانید یک مقاله چاپ کنید.
  • شما میتوانید انتخاب کنید که مقاله در کدام کشور چاپ شود.
  • شما میتوانید از کدهای تحریری در مقاله استفاده کنید.
  • شما میتوانید در مقالات عکس به کار ببرید.
  • شما میتوانید امکان نظردهی به مقاله را فعال یا غیرفعال کنید.


نکته: ویرایش

به ازای هر 100 شهروندی که روزنامه شما را اشتراک کنند ، شما 5 طلا و یک مدال میگیرید.