FANDOM


حزب ویرایش

‫احزاب مهم‌ترین بخش سیاسی بازی ای-سیم است. مدیران احزاب تاثیر زیادی در سیاست دارند زیرا آنها رئیس جمهور را حمایت می‌کنند و تصمیم می‌گیرند تصمیمات مجلس چگونه باشد. وارد شدن به احزاب به شما کمک می‌کند تا بیشتر در تصمیمات کشور سهیم باشید و همچنین به عنوان یک شهروند تاثیرگذار در کشور خود، بیشتر شناخته شوید.

ایجاد یک حزب ویرایش

‫ایجاد احزاب هزینه‌ای برابر با 20 طلاپرونده:Gold.png دارد و همچنین ایجاد کننده حزب باید سطحی بالاتر از 5 داشته باشد.

‫توجه داشته باشید، در سیاست تنها حزب بزرگتر تاثیر بزرگتر دارد.

‫تنها 5 حزب برتر اجازه معرفی نماینده مجلس را دارند.

انتخابات مجلس


پیوستن به یک حزب ویرایش

‫شما می‌توانید در کشور خود آزادانه به هر حزبی بپیوندید. لیست کشورها را می‌توانید در اینجا بیابید:

Statistics -> Country statistics


ویرایش لیست نامزدهای مجلس ویرایش

‫رهبران حزب‌ها در روز 24 از هر ماه می‌توانند لیست کاندید‌های مجلس را ویرایش کنند.