FANDOM


انتخابات ریاست جمهوری ویرایش

انتخابات ریاست جمهوری در 5ام هر ماه (میلادی) انجام می‌شود.

قوانین انتخابات ویرایش

  • نامزدی که بیشترین رای را بیاورد به عنوان رئیس جمهور انتخاب می‌گردد.
  • نامزدهای دیگر فقط در صورتی می‌توانند رئیس جمهور بشوند که رئیس جمهور قبلی استیضاح شود.
  • شهروندان فقط در کشوری که ملیت ان را دارند میتوانند نامزد بشوند.

دستور کار ویرایش

  • لول شما باید حداقل 8 باشد.
  • از 2 تا 4 هر ماه می‌توانید اعلام نامزدی کنید ( هزینه نامزدی 10 طلا است).
  • در روز پنجم هر ماه انتخابات صورت می‌گیرد.
    • تا قبل از پایان روز انتخابات نتایج اعلام نمیشود.


نکته ویرایش

در صورت پیروزی در انتخابات 5 طلا و یک مدال دریافت میکنید.