FANDOM


Návrh zákona na darovanie peňazíEditovat

Návrh zákona na darovanie peňazí môže navrhnúť ktorýkoľvek člen kongresu. Návrh takéhoto zákona musí obsahovať komu budú peniaze poslané, v akej mene a koľko. Zákon je prijatý nadpolovičnou väčšinou hlasov. 

Upozornenie

Buďte opatrný pri hlasovaní o takomto zákone. Stáva sa, že niektorí kongresmani chcú peniaze takto iba nakradnúť. Keď už raz zahlasujete za takýto zákon, je neodvratný.

Darovatpeniaze

Náhľad návrhu zákona o darovaní peňazí