FANDOMInvestování v akciovce Editovat

Nákupem akcií (za zlato) akciové společnosti můžeš vydělat peníze tím, jak bude společnost vyplácet dividenty nebo koupí akcií levně a prodávat dráž.

Nákup a prodej akcií Editovat

Akciová společnost má jednu stránku, kde vidíš nabídky ostatních akcionářů a ty své můžeš upravovat.

Risk Editovat

Musíš si být vdědom, komu důvěřuješ. Mnoho lidí zakládá akciové společnosti a o ekonomii nemusí vědět nic. Na ekonomii záleží jestli vyděláš anebo proděláš. Úplně stejné je to v reálném světě.


Podvody Editovat

Podvody s akciemi nebo akcie, které skončí ukradením ze společnosti, budou opravdu tvrdě potrestány.


Práva akcionářů Editovat

Panel akcionáře nabízí dvě možnosti. Jedna, vyhodit CEO, stojí 1.00g a umožňuje akcionářum volit, zdali chtějí aktuálního CEO nebo ne. Je to de facto druh "obžaloby". Je zapotřebí nejméně 50 % hlasů na vyhození stávajícího CEO. Ta druhá možnost, navrhnout CEO, jde v případě, že je křeslo CEO volné. Je to jako volba prezidenta předložená kongresem.


Klady společnosti Editovat

Můžeš nakoupit firmy na trhu s firmami nebo je darovat pomocí tlačítka Darovat firmu. Když se dostaneš na trh s firmami budeš mít možnost koupit firmu pro akciovou společnost v níž si CEO. Také můžeš darovat peníze již existující akciovce, jestli nemáš žádné akcie.

I produkty a surové materiály dododáš do společnosti také jen nákupem na trhu.

Vedení akciové společnosti Editovat

Vytváření akciovky od píky Editovat

Nejprve musíš dosáhnout alepoň 10. úrovně. Tím, jak si založíš vlastní společnost se automaticky staneš jejím CEO.

Takže. Jdi na Moje Místa --> Akcie. Tady máme možnost vytvořit novou akciovou společnost.

AS2

Jak můžeš vidět, stojí to celkem 100g. Padesát jako poplatek a padesát jako počáteční kapitál (ten může být i vyšší, ale nejméně 50g).Vytištění akcií Editovat

CEO může navrhnout vytištění akcií. Určuje, kolik akcií se chce vytisknout a za jakou cenou. Pokud akcionáři v dotazníku většinově (na podíl vlastněných akcií) odpoví kladně, jsou akcie poslány na trh. Pokud bude chtít CEO změnit cenu akcií, je dotazník pořádán znova a akcionáři znovu rozhodují.


Vyplácení dividentů (podílů na zisku) Editovat

Na CEOově panelu je také možnost vyplatit akcionářům podíl na zisku. Jako CEO určuješ jaké množství zlata hodláš rozdělit. Vytvoří se opět dotazník a akcionáři opět hlasují. Když hlasování skončí pozitivně, je celkové množství rozděloeno mezi akcionáře podle toho kolik mají akcií (PŘ: Hráč_1 má 9 akcií, Hráč_2 vlastní 1; CEO určí rozdělit 20g mezi akcionáře; Hráč_1 dostané 9/(9+1)*20=18 a Hráč_2 získá 2 akcie.) Dividendy mohou být vypláceny kdykoli, kdy bude CEO chtít. Není tu limit.

AS

Dělení akcií Editovat

CEO může na svém panelu rozdělit akcie. Každá akcie tvé akciové společnosti musí mít minimální hodnotu 2goldy. Když se CEO rozhodne rozdělit akcie, všem akcionářům se zobrazí upozornění a budou moci hlasovat. Hlasování trvá 24 hodin nebo dokud neodhlasuje alespoň 75 % akcionářů (akcií).


Výkonné pozice ve společnosti Editovat

Jsou tu vlastně čtyři možné pozice, které ale může obsait více lidí.

  • CEO: hlava akciové společnosti; jeho prací je vyplácet dividendy, najímat personál a mnoho dalšího.
  • Vedoucí společnosti: Je oprávněn řídit firmy spadající pod akciovou společnost, nastavovat platy....
  • Vedoucí zásobování: Jeho prací je kupovat/prodávat zboží (suroviny, výrobky) na trhu.
  • Účetní: Je oprávněn kupovat/prodávat měnu na peněžním trhu

Procira (diskuse) 8. 2. 2016, 17:07 (UTC)Procira