E-sim Wiki
Advertisement
E-sim Wiki
E-sim

Добре дошли в e-sim Wikia[]

E-sim Wiki е създадена с цел да помогне на всички нови играчи да придобият познания и знания около играта. Ако има нещо, което ви интересува, проверете в таблицата, която е дадена по-надолу.

Забележка: Още не всичко е обновено. Процесът на обновяването тече в момента.

Съдържание[]

Категории Страници
Уроци Речник Смяна на деня Дневни задачи Договори Пътуване Екипировка Опит
[[::Категория:Военно дело|Военно дело]] Атакуване на регион Война Екипировка Военен отряд Специални предмети Тренировка Видове събития
[[::Категория:Политика|Политика]] Партии Съюзи Медали Гражданство Парламент Субсидии Президент
[[::Категория:Икономика|Икономика]] Формула за продуктивност Договори Пазари Програма за партньорство Медали Работа Компании
Къщи
Advertisement